Larsen, Thøger Uddrag fra Det grønne Foraar

Mit Hjerte hilser
det foraars-skære
med Ja og Amen
og »Lovet være!« - -