Larsen, Thøger Fire digtsamlinger 1904-1912

Aften

NKS og LM: ingen datering. Sommeraften. Se n.t. Det grønne Foraar.