Larsen, Thøger Fire digtsamlinger 1904-1912

Middag

NKS: ingen datering. 36 glarfm: glasfin; gennemsigtigt som glas.