Larsen, Thøger Fire digtsamlinger 1904-1912

Barnet

Trykt første gang under titlen Ved Frøken Ellen Petersens Konfirmation Søndag den 17. Marts 1907 (3. upag. s., Lemvig Bogtrykkeri) (LM). Oprindelig 6 strofer.