Larsen, Thøger Fire digtsamlinger 1904-1912

Bakker og Bølger

En Dag

NKS og LM: ingen datering. - Håndskr. viser, at strofe 3 har formuleringer til fælles med en strofe af Tidernes Sang, som siden blev opgivet. - Trykt første gang i Illustreret Tidende, 28.2.1909. - Uvæsendige afvigelser fra trykte udgave. - Digtet sendt til Kornerup i brev af 19. aug. 1909 (se n.t. Tilfældighed). - Uvæsendige afvigelser fra trykte udgave. - Indgår i Udv. Digte.

105 Stenbræk: urt, der gror på marker og bakker. Rød stængel med små røde blomster.

Maaneskin

NKS og LM: 3.-7. sep. 1907. - Trykt første gang i Illustreret Tidende, 2.1.1910. - Uvæsentlige afvigelser fra trykte udgave. - Indgår i Udv. Digte.

Tordenbygen

NKS: ingen datering. - Trykt første gang i Jydsk Maanedsskrift, II, 1911, s. 217-218.- Uvæsentlige afvigelser fra trykte udgave. - Indgår i Udv. Digte.

107 Vaaning: se n.t. Ved Fjorden.

Nordenvinden

NKS: ingen datering. - Trykt første gang i Politiken, 18.7.1911. - Uvæsentlige afvigelser fra trykte udgave. - Indgår i Udv. Digte.

108 Agerkaalen: art af korsblomstfamilien; udbredt ukrudt i vårsæd.

August

LM: ingen datering. - Trykt første gang i Politiken, 7.2.1911. -Uvæsendige afvigelser fra trykte udgave. - Indgår i Udv. Digte.

109 domre: dundrer.

207

Morgenbadet

NKS og LM: ingen datering. Den unge Sanger til Pigen ved Søen. - Indgår i Udv. Digte.

111 Ætling: se n.t. Vesterhavet

Hymne til Skibet

Ingen håndskr.

112 Drøm om Lykkens længst fortabte/ evig grønne ÷ /: jf. Den lykkelige ÷, der er et bærende motiv hos Johs. V Jensen.

Aaret i Danmark

NKS: ingen datering. - Trykt første gang i Andelsudvalgets Almanak ogAarbog 1912, 1911. Uvæsentlig afvigelse fra trykte udgave. - Indgår i Udv. Digte.

112 Hundestjernen(s): d.s.s. Sirius, himlens klareste fiksstjerne. Indgår i Store Hund, Canis Major, deraf navnet.

113 forjætte (r): love, bebude. - Slæt: se n.t. Middagshvile.

Tiden

NKS: ingen datering. - Trykt første gang i Illustreret Tidende, 26.9.1909. Væsentlig afvigelse fra trykte udgave.

114 inter-astral(e): om det indbyrdes forhold mellem stjerner.

Stjernenatten

NKS og LM: ingen datering. - Trykt første gang i Jydsk Maanedsskrift, I, 1911, s. 84. Her kun fire strofer. - Væsentlige afvigelser fra trykte udgave. - Indgår i Udv. Digte.

114 Trealens ÷je: metafor for den astronomiske kikkert, l da. alen = 0,6277 meter.

115 forrygende: forsvindende som røg.

Jørgen Brønlund

NKS og LM: 16. sep. 1908. - Håndskr. angiver, at digtet oprindeligt skulle have haft 2-linjede strofer. - Trykt første gang i Illustreret Tidende, 25.10.1908. De 2-linjede strofer er her bibeholdt. - Væsentlige afvigelser fra trykte udgave. - Indgår i Udv. Digte.

116 Jørgen Brønlund (1877-1907): grønlandsk polarfarer. Blev 1906 medlem af Danmark-ekspeditionen til Nordøstgrønland og skulle i foråret 1907 følge Mylius-Erichsen og Høeg-Hagen til Cap Glacier. På tilbageturen omkom alle tre. B. klarede sig længst og efterlod sig en udførlig dagbog om ekspeditionens sidste dage.

117 Surtur: i nord. mytologi fører forjætterne i kampen mod guderne i 208 Ragnarok, hvor han fælder Frej. Slynger sluttelig ild ud overjorden og brænder alt.

Bjørnstjerne Bjørnson

NKS og LM: 11. feb. 1910. - Trykt første gang i Jydsk Maanedsskrift, I, 1911,s.85.

117 Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910): no. forfatter og nobelpristager. Førende skikkelse i nord. åndsliv i sidste halvdel af det 19. årh. Som eksponent for den ateistiske og darwinistiske digtning øvede han stor indflydelse på TLs litterære slægtled. - Fremtids-Disen: kan også læses i den opr. oldno. betydning: Fremtids-Gudinden.

Solskin i en Stue

NKS: ingen datering. - Indgår i Udv. Digte.

118 Solskin i en Stue: jf. Ludvig Holsteins digt Solskin i Stuen (Digte, 1895), der har motiv tilfælles med TLs digt.

119 Isaac Newton (1642-1727): eng. fysiker, matematiker og astronom. - Lad denne Time dvæle: allusion til Goethes Faust, l.del: »Verweile doch! du bist so schon!« (Studierzimmer. Faust. Mefistofeles.).

De fire Aarstider

NKS: ingen datering.

120 Observator Torvald Køhl (1852-1931): Thorvald Heinrich Johan Køhl, lærer og amatørastronom. Virkede som foredragsholder og forfatter af populære fremstillinger af astronomien i tidsskrifter, aviser og bøger. Byggede et mindre observatorium i Odder, som han kaldte Carina-Observatoriet. Særlig kendt er hans arbejde med indsamling af beretninger om meteorer og ildkugler og beregning af deres baner. - Bidrog med artikler til TLs tidsskrift Atlantis (1923-25).

Virkeligheden

NKS og LM: ingen datering. - Trykt (uden overtitel) 1911 (7 upag. s., O.C. Olsen og Co., Kbh.)- Væsentlige afvigelser fra trykte udgave (se n.t. Hymne). - Indgår i Udv. Digte under tiden: Jeg staar i Dag paa Stjernens Hvælv (udvalgt passage: »Solo (Mandsstemme)«).

121 Glar: glas; rude. - *Et indlagt ældre Digt er her udeladt.: se n.t. Hymne. 123 Copernicus (1473-1543): polsk astronom. Opstillede det efter ham opkaldte system, hvorefter solen var centrum for planetbevægelserne.

Stormnat

NKS: ingen datering. - Trykt første gang i Dansk Aand, 13.4.1912, s. 9495. - Uvæsentlig afvigelse fra trykte udgave. - Indgår i Udv. Digte. 125 Snekke(r): sejlskib.

209

Jylland

NKS og LM: ingen datering. - Trykt første gang i Illustreret Tidende, 18.5.1909. - Væsentlige afvigelser fra trykte udgave.

En Moder

NKS: ingen datering.

127 Tordenhatte: se TLs n.t. Dagene. 136 keg: dial., kiggede.

140 Helhest(e): if. folkeovertroen: overnaturligt væsen i skikkelse af en

trebenet (hovedløs) hest, som varsler død. 142 Manna: den fra himlen sendte føde, som Gud bespiste jøderne med

under deres vandring i ørkenen.