Larsen, Thøger Uddrag fra Fire digtsamlinger 1904-1912

NKS og LM: 3.-7. sep. 1907. - Trykt første gang i Illustreret Tidende, 2.1.1910. - Uvæsentlige afvigelser fra trykte udgave. - Indgår i Udv. Digte.