Larsen, Thøger Uddrag fra Fire digtsamlinger 1904-1912

NKS: ingen datering.