Larsen, Thøger Uddrag fra Fire digtsamlinger 1904-1912

trebenet (hovedløs) hest, som varsler død. 142 Manna: den fra himlen sendte føde, som Gud bespiste jøderne med