Heiberg, P. A. Peter Andreas Heibergs Udvalgte Skrifter

Rettelser og Tillæg.

Til S 1. Rigsdalers-Sedlens Hændelser udkom i Aarene 1787-03; Nr. l udkom den 1ste Marts 1787, Nr 2-4 ligeledes i 1787, Nr. 5-13 i 1789, Nr. 14 og 15 i 1790 og Nr. 16 i December 1793.

- S 3. Haarskærer Schwindt er et Psevdonym. Forfatteren hed Lorentz Bynch

- S. 136, Noten L. l Nequie, læs: Neque.

- S. 288, Noten L l cervice læs: service.

- S. 556, Noten L 1. res nullius burde have været gjengivet ved "herreløst Gods", cedit occupanti ved "det tilfalder den, der tager det"

- S 558, Noten. Judicium, Omdømme *dolgoeO* Dømmekraft