Heiberg, P. A. Uddrag fra Peter Andreas Heibergs Udvalgte Skrifter

- S. 288, Noten L l cervice læs: service.