Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

For at bestyrke den første Grundstøtte vil Direktionen altid have et Magasin og tilstrækkeligt Oplag af alle Slags Krykker, Plastere, Omslag, Pjalter og Klude, alt sammen til Brug for de sunde og friske Tiggere, som. uden Betaling udleveres dem af Magasinet. De vanføre og Krøblingerne anses som Folk, der uomgængelig behøver samme, og følgelig overladet til dem selv at forskaffe sig deres Fornødenheder.