Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Hvem denne høje, skumle, sorte Mand var, kunde jeg gjærne sige mine Læsere strax, i Fald jeg var stolt nok til at tro, at de vare nysgjerrige efter at vide det. Men da jeg tror, at de har ganske god Taalmodighed til at bie noget, saa udbeder jeg mig paa det ærbodigste og ydmygste, at de vil * 41 vise deres Taalmodighed endnu mere, ved at læse følgende Dedikation og Fortale.