Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Du skal ikke bruge din Kjøbmands-Gud forfængeligen, men vel i fornødne Tilfælde det højeste Væsen, som du dog, enten 65 du er en Kristen, Jøde, Tyrk eller Hedning, maa nødeS til at tro.