Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Det er: Du skal frygte og elske Penge, ikke brække andres Kufferter og Skrine eller Kirkeblokkene for at tage Penge deraf, thi da bliver du hængt: men kan du paa en behændig Maade bedrage din Næste al sin Velfærd fra, da er du en stor Mand; forhold Arbejderen sin Løn for at tvinge ham til at være din Slave, og før Proces med den fattige Haandværksmand, saa længe han formaar, om han ikke vil lade sine Regninger afkorte efter dit Behag!