Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

digheder, som gjøre Dyrenes Forfatning taaleligere i Ulykker end Menneskenes.