Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

En Præst blev en Gang anklaget af sin Menighed, fordi han i tolv Aar hver Søndag og Helligdag havde prædiket den selv samme Prædiken for sine Tilhørere; Biskoppen meldte Præsten denne Klage, som Menighedeu havde indgivet imod ham, og bad ham forsvare sig, hvilket Præsten ogsaa gjorde paa følgende Maade: "Deres Højærværdighed! det er sandt, at jeg i tolv Aar bestandig har prædiket én og den samme Prædiken for min Menighed, men desuagtet har jeg endnu * 392 ikke set den ringeste Frugt af de Lærdomme, som jeg deri har givet Tilhørerne; hvad kan det altsaa nytte at give dem nye Lærdomme, saa længe som de endnu ikke have lært at efterleve de gamle?"