Heiberg, P. A. Uddrag fra Es kann nicht so bleiben.

det er Gjengjæld, som du véd;
Malchi Aand dig røre!
og trods Vatikanens List,
vis det skjønne Rom til sidst:
"Es kann nicht so bleiben."