Heiberg, P. A. Uddrag fra Vise. (Tit til Harmoniens Ros

Bryde snildt en sluttet Fred,
skabt at evig vare,
uaar man Fordel ser derved
og ej øjner Fare;
rane, hvad man eje gad,
andres Land regere,
saa bær Kongerne sig ad,
naar de harmonere.