Heiberg, P. A. Uddrag fra John Ryghs Stambog, da han var bleven Foged i Saltens Fogderi i Nordlandene. (1799.)

Der staar et Punkt et Steds i Danmarks Love
(jeg véd ej hvor), at hvo, som dit og dat tør vove,
til Fiskerlejerne skal vorde dømt.
Slig Udsigt er ej frydelig for Øjet,
og jeg, som et og andet alt har døjet,
ser meget vel, mit Bæger er ej tømt.
Men skulde S.... nu vedkommende forføre
at sende mig til Saltens Fogderi
for der af deres - - Torsk at Rundfisk gjøre
(hvorfor jeg just ej føler Sympathi),
jeg inden Knagenhjælms og dine Døre
mig vente vil den Trøst at kunne tro mig fri.