Heiberg, P. A. Uddrag fra Under Skuespiller fr. Schwarz' Portræt

Sku Yndlingen af to Gudinder,
Naturens Søn, ledt frem ved Kunstens Haand,
der tvinger ved sin Mester-Aand
Smil paa vor Læbe. Graad paa vore Kinder.