Heiberg, P. A. Uddrag fra Peter Andreas Heibergs Udvalgte Skrifter

P. A. Heiberg fulgtes i sit lange Liv med de norske og danske Frihedsmænds dybeste Deltagelse. Selv A. Munch stemte ved hans Død i 1841 med Kraft sin Lyre og sang: