Heiberg, P. A. Uddrag fra Peter Andreas Heibergs Udvalgte Skrifter

»De tænkte med ham og hans skarpe Tale
at lukke ude fra Danmarks Sale
Tidsaandens voxende Krav.
De Daarer! De saa, de vidste ikke,
at just fra Exilet han kunde skikke
de mægtigste Ord over Hav.«