Heiberg, P. A. Uddrag fra Peter Andreas Heibergs Udvalgte Skrifter

De levedygtige af Heibergs Arbejder falder omtrent alle i det attende Aarhundrede. Han skrev aldrig siden noget som sine Viser, sin »Rigsdalersedlens Hændelser« og som enkelte af Komedierne. De færreste har forresten læst noget af ham, næsten ingen udenfor de specielle Literaters Skare hans store satiriske Roman. Arbejderne har foreligget i spredte og slette Udgaver, - »Rigsdalersedlens Hændelser« i den værste af dem alle.