Heiberg, P. A. Uddrag fra Peter Andreas Heibergs Udvalgte Skrifter

Den nye Udgave af de udvalgte Skrifter, der vil rumme alt det bedste, han har skrevet, tilfredsstiller Tidens Fordringer, - Udgiverne, DHrr. Borchsenius og Winkel-Horn, har desuden med Held lempet Retskrivningen en Smule efter den moderne uden at berøve den sit karakteristiske gammeldagse Præg. Udgiverne ledsager ogsaa Værket med Noter og oplysende Anmærkninger af stor Værdi.