Heiberg, P. A. Uddrag fra Peter Andreas Heibergs Udvalgte Skrifter

Og nu kan en stor Nydelse ved P. A. Heibergs Skrifter 628 garanteres. Han er vittig, aandrig og uhyre kundskabsrig. I »Rigsdalersedlens Hændelser« er det rent lokale med stor Kunst bleven noget meget underordnet i Forhold til de store Vuer. han giver af Tiden-Sæder og offentlige Liv. Man maa beundre, hvor snilt han snor sig for at faa Revolutionens Ideer frem i Dagens Lys ved Papir og Sværte trods Censuren. Ligesom han selv ved sit skjæglose. markerede Ansigt og det lange ned over Skuldrene faldende Haar var det udtrykte Billede af Typen paa de transke Revolutionsmænd, saaledes er hans Skrifter en, lidt mere afbleget, Udgave af, hvad Filosoferne fra den anden Halvdel at det attende Aarhundrede forkyndte udover Verden. Men trods Afblegningen er der paa Hunden en frygtelig Energi, og de danske Frihedsfølelser maa have været meget forsumpede, naar ikke P. A. Heibergs Prosa og Poesi formaaede at udvikle dem til Handling. Men den bar sin stille Frugt, og som Munch skrev