Heiberg, P. A. Uddrag fra Peter Andreas Heibergs Udvalgte Skrifter

- han havde engang den Cæde at kjende
Frihedens Haun sig klart at tænde
paa hans andet Fædrelands Fjeld.
Da haabcd han sagte Den Ild vil stige
fra Norge ned til mit danske Rige,
til mit Hads og min Kjærhgheds Væld!