Kingo, Thomas VElder ud I Øyne-strømme (DK)

St: Peders Taare og Omvendelse.
Under forige Melodie.

1.

VElder ud I Øyne-strømme,
Flyder ned i hobetal,
Lader eder aldrig tømme
Her i denne Græde-dal,
I min' Øynes Kilde-Veld,
Flyder for min synde-Gield,
Flyder til I blive røde,
Ja til Hiertet selv kand bløde.

2.

Jeg i Nat er skyldig bleven
Til at døe en Helved-Brand,
For Jeg blev aff Frygt tildreven
At forsvære Gud og Mand!
Men min Frelser til mig saae,
Naade i hans Øyne laa,
Ja hvor fuld hand stod aff Vaade,
Vaar hans Aasyvn fuldt aff Naade.

3.

Jeg mit Fald hos Ilden giorde,
Jeg vil reyse mig ved Vand
Og ved Gud, hvis Naade vorde
Krafftig i min Boode-spand,
At min' Øynes Kilder maa
Aldrig, aldrig stille staa,
Men Jeg alle, alle Dage
En Nats synd maa ræt beklage.

343

4.

Engang Jeg paa Vandet vandred
Og hen til min JEsum kom,
Nu Jeg er ved synd forandred
Vil Jeg vende til ham om,
Og i Taarers salte Søe
Vil Jeg gaa til Jeg skal døe,
Ald min Lyst og ald min Glæde
Ene være skal at græde.

5.

JEsu giv det Falds Exempel
Og Opreyßnings blive mig
Paa mit Hierte som et Stempel,
Der indtrykkes kiendelig,
At Jeg ey fortvile skal
Over mine Synders Tal,
Men mig ved Guds Naade trøster,
Som kand læge alle Brøster.

6.

Om Jeg er saa slem en Synder,
Som ey Solen førre saae,
Og om Satan end begynder
Syndsens Rulle op at slaae
Fuld aff fald som Sole-grand,
Jeg til JEsum Gud og Mand
Vil i Bedrings Graad henløbe,
Og mig i hans Naade svøbe.

7.

Siælen daglig faar sin smitte
I mit Kiøds ureene Boe,
Derfor vil Jeg mig beflitte,
At Jeg kand i stadig Troe
Følge med i Peders Fied,
Hen til Bedrings Vasker-sted,
344 Hvor Jeg Siælen ud kand tvette
Og med JEsu Blood besprette.

8.

JEsu giv mig Graad og Sukke,
Giv mig sorg for mine Feyl,
Lad din Aand mit Hiert' oplukke,
Sæt der i din Naades Speyl,
Giv mig Trøst i sidste Nød
Ved din Naade, Blood og Død,
Lad min sidste Graad og Klage
Mig til Himlens Glæde drage.