Kingo, Thomas Vers i Vinterparten (DK)

I Eksemplarer af Vinterparten
Dend Høy-ædle og Velbyrdige Jomfrue, Jomfrue Vita Bering Er denne Psalme-bog tienstvilligst foræret, med hosfølgende Erindring:

GAk, hude-fletted Bog, Du tør vel Plaster finde,
Og rene Siæle, som vil dine Saar forbinde!
Gak, Syng din Sorrig hen, Det tør vel blive got!
Thi Ære fødes tiit udaf Vanartig Spot!

d. 4 Martij-1692
af
Hendes Velbyrdigheds
ærbødigst og hulde Ven
og Tienere
Th. Kingo.