Kingo, Thomas Hav Tak, ô Gud, vor Skabermand (DK)

Smaa Børns Hierte-suk
eller
Boord-Læsning efter Maaltid.

Hav Tak, ô Gud, vor Skabermand,
For Næring udaf Land og Vand,
Hav Tak, ô JEsu, for din Død,
Hav Tak du rette Livsens Brød,
Tak, hellig Aand, oplius vort Sind
Og GUD til vore Hierter bind,
GUD, tænk oppaa os arme smaa
Som i din Forsyns Øye staa,
Du veedst hvordan vor Lykk' og Brød
Skal skiæres for os til vor Død,
Giv Lykke, Helbred, Liv og Gafn,
Og Salighed i JEsu Nafn.
Amen.