Kingo, Thomas Overskrift til Kronborgs anden Port (DK)

Til dend Anden Poort.

TRiin ind, om Du est værd! Jeg lader op min Bue
Og obner Pladsen til det KRONED SLOT at skue!
TRE KONGER DET HAR FØRT AF VAND, AF ILD
og SKUDD,
Trods Havets Svelg, Trods Brand, Trods Fienders Kugle-
Brudd!
Nu har KONG CHRISTIAN dend FEMTES Magt og Møye
Ræt KRONED Verket, Trods hver Avindsyges Øye!
Gud give KONGEN og Hans SÆD en ævig Rood,
Saa længe ØRESUND skal kysse KRONBORGS Food.