Kingo, Thomas Digtning i udvalg

Mølle-borups Velkom

Trykt efter SS I, s.290-292, der gengiver teksten i håndskriftet Kall 4°, 408 i Det kongelige Bibliotek.

Mølle-borup(s): avlsgård i Store Tåstrup sogn syd for Holbæk. - Velkom: velkomstgilde, som afholdtes af brudgommen, når bruden kom til hans hjem. - Niels Pedersen Brinck: død efter 1697, amtsskriver ved Holbæk amt. - Maren Christenßdatter: datter af Kingos anden kone, Johanne Lauritsdatter Lund. - 9br.: november.

1

due: være nyttigt.

2

paa: efter.

3

pil og bue: hentydning til den gr.-rom. kærlighedsguds traditionelle udstyr.

4

med: sigte; mål.

6

spil: foretagende; leg; samleje.

7

melske: sød blandingsdrik.

12

seis: (kun) bliver set. - og: men. - nyttis: bruges.

14

io: ikke. - til... seer: er rettet mod sit endemål.

17

føre ... ende: gennemføre.

496

20

Som: knyttet til luen.

23

age: køre.

24

Soor: svor. - troo: troskab.

25

endog: selvom. - stacket siden: for kort tid siden.

26

Mindte ... hiem: formanede sig selv til at drage hjem fra bru den; brylluppet må altså have stået hos bruden i Slangerup.

27

Længtis: så kedede han sig. - deert: meget.

28

Sole: dage.

29

opblincked: skinnede frem.

30

axlede sit skind: tog sit overtøj på.

32

huus-gesind: husstand; tjenestefolk.

37

fortæncke: bebrejde.

39

puslet ...: juleleg, hvor man skal gætte, i hvilken hånd der gemmes nødder; hentydning til ægtesengen.

42

Vild: vilje.

43

Huo: hvem. - ancke: klage over.

44

Syder: koger.

46

Wed mand: man ved; Kingo havde selv været enkemand 1670-1671. - vel: godt. - staar: står til.

48

Sorgen: omsorgen. - eene: knyttet til hand.

49

skicke: opføre.

51

Tuert: på tværs; skævt. - som: som om.

52

skick: orden. - sæt: sat.

53

en: end. - plougen: som ploven.

54

flux: rask. - Hoss ia hou: tilråb til heste.

56

Alt Jlux: meget; jf. ordsproget "Der vil mere til plov end at sige hov", Mau: Dansk Ordsprogs-Skat, 1879, nr. 90.

58

At: så at. - furren: plovfuren.

59

og ej: heller ikke.

60

harre: harve. - Klinte-krop: ukrudts-aks.

61

Fiorings: étårig. - døye: udholde at.

62

med: sammen med.

63

krøje: pløje.

65

gierdet: gærdet.

66

reede: tilberede.

68

Niße: nisse(n).

69

Sysledrenge: tjenestedrenge.

70

noget: nogenlunde.

71

tiene: nytte.

72

fattig: stakkels.

73

Moder: husmoder. - vil: må.

77

Lewe de: måtte de leve. - tilsammen: sammen.

78

lychsom: lykkelige.

497