Kingo, Thomas Digtning i udvalg

Trykt efter SS II, s. 243-249, der gengiver teksten i Peder Jespersen: Prædiken udi Niels Juels ... hans Liigs Begiengelse, 1699; digtene er skrevet til Niels Juels kapel i Holmens kirke, som var færdigt i 1697. Teksten på vægtavlerne afviger på en række mindre væsentlige punkter fra formen i den trykte ligprædiken. 1709 flyttedes graven til sin nuværende plads i Holmens store kapel. Kingos hovedkilde til slagskildringerne er sandsynligvis Peder Jespersens ligprædiken.

Sal: salige. - kunstige: kunstfærdige. - Epitaphio: indskrift på gravmæle. - priiselig: ærefuldt; prisværdigt. - bestridet: udkæmpet. - og: også. - mandhaftig: mandigt.

1

skue (...) an: betragt.

5

Drifter: bedrifter, - i (...) staar: består i.

8

Ja og Ney: jf. Matt. 5,37. - Ærligt: ærefuldt; hæderligt.