Brorson, Hans Adolph Glæde o Glæde! til Guddommens Sæde