Brorson, Hans Adolph Hvorledes gaaer det her?

1.

Engelen.

Hvorledes gaaer det her?
Hun synker ned i Sorgen,
Og det paa Paaske-Morgen.
Maria, som i sær
Sin Frelser havde kiær.
Maria Magdalene,
Beklemt, forladt og eene,

*

- - -

* * 47

Vil svømme hen i Graad,
Og veed slet intet Raad.
Hun synker &c.