Brorson, Hans Adolph Her er nyt fra Dødens Porte

Nr. 298. - XV.

Her er nyt fra Dødens Porte.
Livet døde, syntes borte;
Men dog vandt alligevel.
Zion siunger ham i møde:
Da vor Samsom falt og døde,
Slog han Døden selv ihiel.
Trods Slangen! hans Hoved
Fik hvad ham var lovet.
Her har vi nu Manden,
Opstanden opstanden.
Triumph, Triumph, Victoria!
Vor Nat er plat forsvunden,
Vor Tiid er bliid oprunden.
Trods Sathans hele Lejr!
Guds Lam fik ham nu bunden,
Og vi deri har funden
En ævig ævig Sejr.
Triumph, Triumph, Victoria!
Hallelujah!
Triumph, Victoria!
Triumph, Triumph, Victoria!

* * 51