Brorson, Hans Adolph Gravskrift over stiftsbefalingsmand G. F. v. Holsteins datter

Gravskrift over stiftsbefalingsmand G. F. v. Holsteins datter
På en metalplade i Ribe domkirke 1763

Her Hviler den jordiske Deel

af den fordum Høj Velbaarne nu Salige Frøken

Salig IDA MARGARETHA von HOLSTEIN

Den Høj Velbaarne Herre

Herr GEORG FRIDERICH von HOLSTEIN

Ridder Hans Kongelige Majestets til

Danmark og Norge Geheime Raad

Cammer Herre og Amtman over

Flensborg Amt og Landskabet Bredstet

Samt

Hans Høj Velbaarne Frues

Frue SOPHIA MAGDALENA von HOLSTEIN

Fød Grievinde af KNUTH

Deris Yndefulde Ældste Frøken Daatter

Fød til Verden den 13de November 1755

igien føed ved den Hellige Daab den 15de

i Samme Maaned hensov salig

den 13de Ianuarij 1763.

Stat lidet Stille Vandrings Mand
Og lad dig her erindre
Ej Skiønhed Riigdom Byrd og Stand
Ej Dyd Kand Døden Hindre.
Jeg blomstrede af Adels Rod
Af Skiøn Forstand og Lykke

* 238

Min Skabning var som Melk og Blod
Men Ydmyghed mit Smykke
Jeg var Forældres Hiertens Fryd
Og Heele Huusets Glæde
Fordi mit Levnet var af Dyd
Og yndighed en Kiæde
Men midt i den min Største Flor
Indfaldt mit Løvfalds Dage
Da blev vel Afsked Smerte stoer
Dog Større Trøst tilbage
Thi Daaben gav mig Perle Navn
Og Skat, Som ej blev borte
Selv Døden drog min Siæl i Havn
Til Salems Perle Porte
Mit Støv Skal og Sin himmel Glands
Paa Christi Dag erlange
Idemargreth med Brude Krands
For Thronen ævig prange
Sin i Livet livsalige Frøken Gud Daatter
til udødelig Æreminde tegnet

af H. A. B.

* 239