Brorson, Hans Adolph Mon JEsus mig ey ynker nu?

Nr. 310. - XXVII.

Samtale imellem JEsum og Siælen.

1.

Siæl.
Mon JEsus mig ey ynker nu?
Jes.
- - - Hvi klynker du?
Siæl.
Mit Lys gik ud. Mit Mod faldt ned.
Jes.
- - - Din Fod alt gleed.
Siæl.
Giv til, giv til. Jes. Jeg vil.
Siæl.
Uagtsomhed den fæle Giest,
Jes.
- - - Ja Siæle-Pest,
Siæl.
Har voldt mig mangen modig Taar,
Jes.
- - - Ja blodig Saar.
Siæl.
Og deraf er jeg svag og fei.
Jes.
- - - Forsag dog ej!
* * 65
Siæl.
Er det mig reent forladt?
Jes.
- - - Ja vist, min Skat!

2.

Siæl.
Hvad Hiertet er bedrageligt!
Jes.
- - - Beklageligt!
Siæl.
Naar faaer min Aand bestandig Roe?
Jes.
- - - Først mandig troe.
Siæl.
O! giem min Siel.
Jes.
Ja vel.
Siæl.
Min Klippes Rif er pile-frie
Jes.
- - - At hvile i.
Siæl.
Ja JEsu! slut mig der dog ind.
Jes.
- - Mod Vær og Vind.
Siæl.
Og lad mig aldrig komme ud.
Jes.
- - Nej, fromme Brud!