Brorson, Hans Adolph Kirkevielse i Kolding

Kirkevielse i Kolding
1758

Heroin hedder det i Kiøbenhavnske Nye Tidender om lærde og curieuse Sager, 2. februar 1758:

I Anledning af Colding nye opbygte Kirkes Indvielse, som den 11. Jan. a. c. med megen Solennitet blev forrettet, bleve og følgende af Hs. Høyærværdighed Hr. Biskop Brorson i Ribe componerede meget sindriige og opbyggelige Arier under Musique opførte.

Aria.

Zion! op fra Tidens Smerte,
Op med Sang, ja heele Hierte
Langt hen over Skyens Top.
Zion! inde for Guds Throne
Høres alt din Kirke-Tone;
Zion! skynd dig selv derop;

Recitativ.

Frisk, mine Udvalde!
Lad Verden kun falde,
Saa henter jeg eder
Men vaager og beder!
Hallelujah! Hallelujah!

Aria.

Hvor længes mine Sinde
Det høye Chor at finde,

*

- - -

* 228

Hvor jeg i Palme-Flok
Kan ret min Gud ophøye!
Hvor længes dog mit Øye
At see sin Jesum nok!
Hallelujah! Hallelujah!

H. A. B.

Allerøverst paa det nye Orgelværk findes Kongens Navn og Krone, imellem 2de Engler med Cinque og Basune, og derunder haver ligeledes Hs. Høyærværdighed componeret følgende Linier:

Da andre Kirker blev til Stald og Syge-Stuer,
Ja mangen Tempel drev i Røg af Krigens Luer,
(Pris Herren, Dannemark! Hvad var din Lykke stor)
Da pyntet din Monarch paa Kirkerne i Nord.
Dets til Amindelse skal Kirken her sig skrive
Fra Sytten-Hundrede, Syv og Halvtresindstive,
Da Colding den, saa skiøn, ja nye, ja bedre fik.
Gud være Selv din Løn Fredrige FRIDERICH.

H. A. B.

* 229