Brorson, Hans Adolph Du smelter i Taare

1.

Iesus.
Du smelter i Taare;
Men siig mig: hvorfore?
Christen.
Miraklers Mirakel! at Ordet blev Kiød.
I.
Det galt vor Forening.
Siig vidre din Meening.
C.
At Livet paa Jorden til Døden blev fød.
I.
Ja, Sandhed at sige, med inderlig Lyst.
C.
O uden al lige lifsaligste Trøst!