Brorson, Hans Adolph Sulamith lilde!

1.

Jes.
Sulamith lilde!
Hvi jamrer du saa tit?
Sul.
Ak! at du vilde
Mig hente hiem til dit.
Jes.
Den Himmel-Længsel
Alvorlig prøves vil.
Sul.
Ja Nød og Trængsel
Giør vist nok sit dertil.
Jes.
Troer du, jeg glemmer
Dit Korses mørke Skye?
Sul.
Nej, jeg fornemmer
Din Naade daglig nye.
Jes.
Men, naar det klemmer?
Sul.
Da skriger jeg om Lye.
Jes.
Sulamith &c. &c.