Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

dem, der fra samlingen på det ældre Frederiksborg efter dettes brand 1859 blev overført til Rosenborg. Ganske vist findes de ikke i listen over disse; men den er muligvis ikke fuldstændig. Tænkte man sig forholdet sådan, havde man jo forklaringen på, at Brorsonbillederne ikke er nævnt i Rosenborgs inventar 1851. Fra Frederiksborg kan der ifølge museumsdirektør Jørgen Paulsen ikke oplyses noget yderligere, så den fulde sikkerhed er ikke nået ad den vej. Imidlertid er der jo sket det, at den foran i 2. bind gengivne Brorsonminiature er funden, og da den har en god slægtstradition bag sig og viser tydelig lighed med Hörners billede, synes tvivlen om dettes identitet dermed at have mistet sit grundlag. Forholdet kan udtrykkes sådan, at disse to billeder gensidig støtter hinanden.