Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

Ved salmerne i »Troens rare Klenodie« og »Svane-Sang« er angivet såvel nummer som sidetal, ved andre digte kun sidetal. Originaldigte er mærket med *. Klenodiesalmernes melodinummer i melodiregistranten (III, s. 499 flg.) er tilføjet i parentes. Til de særlige variantsamlinger (III, s. 388 flg., 405 flg. og 422) findes i parentes sidehenvisning. Ved salmerne af Nicolai Brorson, Broder Brorson og Thomas Hansen i tillægget til »Troens rare Klenodie« er i parentes tilføjet signaturerne: N. B., B. B. og Th. H.