• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

Paa Hedenskabets Grændser

Lazarus laae paa Sotteseng

See, hvor nu Jesus træder

Vor Frelser frit sin Fiende

Jesus Christus , Livets Drot

Christus, vor Gienløser blid

Idag opstod den Herre Christ

Som Foraars-Solen morgenrød

Paaskemorgen Magdalene

Luk Øine op, al Christenhed

O hør det Thomas og troe det dog

Til Himmels foer den Ærens Drot

Apostlerne sad i Jerusalem

Var I ikke Galilæer

Hvor Abraham i Hyrdehjem

Nøgen, under Torne-Krone

Søde Jesus , Julens Fyrste

Der sad en Svend i Blaamænds Land

Du sande Gud! hør Du min Bøn

Underveis var til St. Peder

Der ligger en Stad i det Tyrkiske Land

Sankt Peder, han ligger i Bolt og Jern

Johannes var Vorherres Ven

Der sad en Drot ved Eufrats Rand

Der var en gammel Hyrde

Purpur-Kaaben, tit opfarvet

Der ligger en Ø i Vesterhav

Jeg førte ret et Konge-Liv

I de dybe Hjerters Tid

Der er saa bredt et Land bag Rhin

Hos Fyrsterne sad tæt i Ring

Ansgar han laae paa Sotteseng

Der throned en Keiser i Englehjem

Med Korset og Krumstaven

Hvem monne det være, der ganger saa hvast

Vor Gud er død hinsides Hav

Det var i gamle Dage

Her er saa stille, her er saa tyst

Da mørkest det saae i Verden ud

I Vittenberg, i Sachsen-Land

Da Huss blev brændt paa Baalet

Jeg var en Munk i Sachsenland

Guds Kirke er vor Klippe-Borg

Thomas Kingo er Psalmisten

Der stod en Gran saa rank og skiøn

Herren taler: Øer, hører

Han var ingen mægtig Aand

Opløft din Røst, du gamle Kvinde

Der sad en Svend i Munkebur

Der ligger et Land vel lavt i Nord