Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

MISSIONSTRYKKERIET, KBHVN.
V/ O. SIBBUHR

1

Ved udsendelsen af det afsluttende tredje bind af Hans Adolph Brorsons samlede skrifter vil Selskabet gerne på ny bringe Carlsbergfondet en tak for den støtte, det har ydet til udgaven, og ikke mindre for en yderligere bevilling, som har gjort det muligt at medgive udgaven en af professor, dr. phil. Arthur Arnholtz udarbejdet afhandling om Brorsons vers- og sangkunst med tilhørende meloditillæg. Også overfor O. Lohses Forlag, Eftf. vil Selskabet gerne give udtryk for taknemmelighed over den interesse, forlaget har vist opgaven.

Under arbejdet er den ene af de tilsynsførende, professor Ejnar Thomsen, afgået ved døden. Det vil være på sin plads her at fremhæve Ejnar Thomsens betydelige andel i udgavens tilblivelse og tilrettelæggelse. Det var på hans foranledning, at Det danske sprog- og litteraturselskab påtog sig udgivelsen, og Selskabet er i ikke mindre grad end udgiveren forpligtet overfor Ejnar Thomsens minde.

Det foreliggende bind indeholder Svanesang, Lissabons Undergang og forskellige mindre digte og prosatekster, samt den bebudede filologiske redegørelse for de vigtigste tryk og håndskrifter af Paul Diderichsen og den ovenfor nævnte afhandling af Arthur Arnholtz.

Det danske sprog- og litteraturselskab

2
3