Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

Indhold af III. bind

SVANE-SANG
Indledning Side 7
Fortale 29
Sangene 31
Prædiken 129
Register over Sangene 175
LISSABONS YNKELIGE UNDERGANG
Indledning 179
Digtet 185
MINDRE DIGTE
Lykønskningsdigt til Niels Vedel 205
Ved Anna Christina Brorsons begravelse 207
Mindedigt om Johann Herrmann Schrader 209
Lykønskning til kongeparret ved indtoget på Christiansborg 212
To nytårsdigte til Johan Ludvig v. Holstein 215
Digt om lavmand Peter Sønderborg 221
Taksigelse til Frederik V 223
Kirkevielse i Kolding 227
Af Brorsons almanak 229
Ved hundredårsfesten for enevoldsmagten 235
Gravskrift over G. F. v. Holsteins datter 237
VITA VED BISPEVIELSEN
Indledning 241
Vita 244
GUDS KIRCKES IUBEL-FRYD OG HØYTIID. Prædiken
Indledning. Om Brorson som prædikant 251
Prædikenen 269 4
FORTALER 319
DE VEXILLO ECCLESIÆ
Indledning 327
Afhandlingen 333
Oversættelse 355
VARIANTER I PONTOPPIDANS SALMEBOG OG I HÅNDSKREVNE SAMLINGER
Pontoppidans varianter 381
Indledning 381
Variantliste 388
Indskud om varianter i Ægidiustillæg m.m 394
Håndskrevne varianter 396
Indledning 396
Variantliste 405
PAUL DIDERICHSEN: Filologisk redegørelse for de vigtigste håndskrifter og tryk 423
I. Tøndertryk, originalmanuskripter og afskrifter 426
1. Tøndertrykkene A-I 426
2. De håndskrevne samlinger 437
3. Ortografisk oversigt 446
II. De samlede udgaver af Troens rare Klenodie 456
III. Svanesang og prædiken 473
ARTHUR ARNHOLTZ: Brorsons vers- og sangkunst 481
Verskunsten 483
Klenodiemelodierne 494
Svanesangsmelodierne 509
RETTELSER OG TILFØJELSER 532
FÆLLESREGISTER OVER SALMER OG DIGTE 535

Meloditillæg medfølger

5