Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

2.

I.
Min Fader mig sendte,
Dig til ham at hente.
C.
Men havde han ikke os onde for kiær?
I.
Ej Engle udgrunder
Det Kierligheds Under.
C.
Men var han dog ikke sit Hierte for nær?
* * 36
I.
Din Frelse at skue det var ham saa rart.
C.
O Kierligheds Lue, som intet har spart!