Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

3.

I.
Lad dette dig glæde
Paa Leje og Sæde!
C.
Ja, JEsu! Du Hiertets Lifs-Balsam og Kraft.
I.
Af Jordiske Lyster
Man Døden kun høster.
C.
Min Viin er din Naades Hiert-lædskende Saft.
I.
Hav Druen i Tanker, hvoraf den blev kryst.
C.
Saa ofte mig banker Lifs Aare i Bryst.