Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

REGISTER OVER SANGENE

Nr.
Ak Fader! lad dit Ord og Aand 304
Ak! hvad er dog Tiden lang 333
Aldrig jeg meere paa Verden vil tænke 335
Arme Skrog gaaer i Tog 322
Daarlig Mand fik bygt paa Sand 339
Den store hvide Flok vi see 352
Dejligste blandt Qvinder 308
Du smelter i Taare 288
En god Samvittighed 318
Er han borte al min Eje 307
Er ikke Ephraim min Lyst 305
Farvel, min Siæl, i JEsu Sides Vunde 353
Folk i Josvæ Dage 325
Fred i JEsu Død vi skulde 306
Frisk, Zion, paa vor Vagt 337
Glæde o Glæde! til Guddommens Sæde 300
Goliath drog fra Gath 323
Guds Søn har giort mig frie 317
Her er nyt fra Dødens Porte 298
Her er Sang paa Juda Bierge 285
Her op ad, I Døde 350
Her vil ties, her vil bies 327
Himlen, trods de grusomst' Bølger 320
Hvad blev der liden 344
Hvad er det godt at lande 349
Hvad est du dog skiøn 314
Hvad seer min Sulamith 332
Hvorledes gaaer det her 295
Hør dog, o hør dog den himmelske 287
I arme Qvinder 296
I Dag skal alting siunge 299
I fremmed Land 334
I Hælen Sværdet følger 324
Jeg seer dig, søde Lam, at staae 302
JEsus mig alting er 313
Kierligheden kunde 293
Klag dig ikke for Trang 326
Klapper nu med Haand al 301 176
Nr.
Korset vil jeg aldrig svige 319
Kunde du dog ikke vaage 290
Lad mig, søde JEsu, møde 291
Lad os drage, bange Hierte 294
Langt oven for den Taage-Skye 342
Livet med sin Brude-Skare 284
Midt igiennem Nød og Fare 336
Min Søster har det mageligt 311
Mon JEsus mig ej ynker nu 310
Naar mit Øje 345
Nu Verdens Rige 347
O blide Stad 351
O du min Immanuel 315
O Hellig Aand! mit Hierte 331
O hvilket Himmel-Vand 303
Op dog Zion! seer du ej 286
Op min Aand, op fra dit Leer 343
Overmaade fuld af Naade 312
Paaske-Morgen, Paaske-Morgen 297
Saa sød er JEsu Hyrde-Favn 316
See dig Zion! vidt omkring 341
See! hvor hæftig Døden ryster 289
See! hvor klarer det nu op 346
Seer dog de blodige Strømme 292
Skal vi ustridig hist 328
Skulde jeg tilbage vige 321
Soel-Skivens Streg 338
Som Kiøbte og Døbte vi bære 330
Sulamith lilde 348
Vee dig, Edoms trygge Egn 340
Vor Klippe vi slippe umuelig 329
Ævig Tak, o milde 309

177