Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

Udgaverne J5-7 (ca. 1752-67).

Disse udgaver følger i det store og hele J4 , idet ortografien dog stadig undergår småændringer, og forældede former udskiftes. Således i J5 de gamle 2. persons-former 1:8.3, 12, 4, 16.2 2:7.4,5.4.3.2 osv. Mest selvstændig er J6 . Heri er også nogle få rettelser, der til nød kunne tænkes at stamme fra forfatteren: dybt > høyt 26.10.4 og > ey 73.2.7 hand > ham 96.11.3, jf. 261.7.3-4. Navnlig udryddes i denne udgave mange gamle 2. persons-former: 1.6.5 41:10.5, 11.4 95.12.3 195.7.1 ofl. I J7 er der kun grund til at fremhæve rettelserne i nr. 120, der stemmer med Pontoppidan (se ovf. s. 383) (samt vor itzige > nærværende 222.2.3); se også 39.4.6 60.5.2 114.5.3.