Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

nødmiddel. Man samlede allehånde gangbare marcher og danse, italienske, franske, tyske og hjemlige, og lagde strofiske tekster linder, som tilpassedes mere eller mindre nødtørftigt til de mange »moderne« tremolanter. De kendteste samlinger af denne art er Sperontes' fra Tyskland (1736-45), Thielos fra Danmark (1751-53) og Bellmans fra Sverige (1790-91). Man følte næppe teksterne vansiret ved denne trafik. Man var fra kantatetiden vant til instrumentalt prægede forsiringer, og endnu de første originale sangkompositioner, Freylinghausens (1704, 1714) og Schemellis (1736) kan virke som miniature-arier.